Simport Nordic ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jan. 2022
 • CVR 42992844

Virksomheden Simport Nordic ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n." og har adresse i Næstved. De blev etableret i 19. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 42.517 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Sasa Nicic.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

43’ DKK

Egenkapital

83’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

54’ DKK

Likviditetsgrad

119 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

16 %

Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

507’ DKK

Bruttofortjeneste

55’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

507’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  55’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  0
  54’
  -
  54’
  -12’
  43’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  316’
  -
  0
  191’
  507’
  507’
  40’
  43’
  -
  -
  83’
  -
  83’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  248’
  164’
  424’
  507’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Simport Nordic ApS 26.01.2023
Simport Nordic Trading ApS 19.01.2022 25.01.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Sterkelsvej 22 · DK-4700 Næstved 19.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
239990 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. 19.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-04-19 19.04.2024
2023-01-26 26.01.2023 18.04.2024
2022-01-19 19.01.2022 25.01.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Sasa Nicic 19.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sasa Nicic 19.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Simport Nordic ApS

Sterkelsvej 22
4700 Næstved

CVR

42992844

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. januar 2022

P-nummer

1027921090

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Prime Spirits ApS

Branchekode

239990
Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@simportnordic.dk

Telefon

42806050

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-