Bannergaard Auto ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2022
 • CVR 42990930

Virksomheden Bannergaard Auto ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer" og har adresse i Græsted. De blev etableret i 6. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 26.433 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

26’ DKK

Egenkapital

66’ DKK

Omsætning

167’ DKK

Resultat før skat

34’ DKK

Likviditetsgrad

260 %

God

Afkastningsgrad

32 %

God

Soliditetsgrad

62 %

God

Overskudsgrad

21 %

God

Balance

108’ DKK

Bruttofortjeneste

34’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

108’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  167’
  34’
  -
  -
  133’
  34’
  -
  0
  -
  0
  34’
  -
  34’
  -7’
  26’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  -
  -
  86’
  108’
  108’
  40’
  26’
  -
  -
  66’
  -
  66’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  41’
  108’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bannergaard Auto ApS 06.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Svendebrevet 3 · DK-3230 Græsted 06.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 06.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-06 06.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af direktør 06.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Charlotte Andersen 30.06.2022
Claus Birch Bannergaard 06.01.2022
Claus Birch Bannergaard 06.01.2022 30.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Charlotte Andersen 30.06.2022
Claus Birch Bannergaard 06.01.2022 30.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bannergaard Auto ApS

Svendebrevet 3
3230 Græsted

CVR

42990930

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2022

P-nummer

1027918510

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

771100
Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bannergaard.auto@live.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje og udleje automobiler, samt drift af autoværksted.

Tegningsregel

virksomheden tegnes af direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-