DANSJ Service ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jan. 2022
 • CVR 42985287

Virksomheden DANSJ Service ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n." og har adresse i København NV. De blev etableret i 14. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -113.302 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Salman Radi Mosslem.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-113’ DKK

Egenkapital

-73’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-113’ DKK

Likviditetsgrad

78 %

Svag

Afkastningsgrad

-44 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-28 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

263’ DKK

Bruttofortjeneste

291’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

263’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  291’
  -407’
  -
  -
  -116’
  7’
  -
  -
  7’
  -113’
  -
  -113’
  -
  -113’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  -
  23’
  263’
  263’
  40’
  -113’
  -
  -
  -73’
  -
  -73’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  313’
  336’
  263’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DANSJ Service ApS 14.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Jacob Lindbergs Vej 3 · DK-2400 København NV 05.02.2022
Tomsgårdsvej 79 · DK-2400 København NV 14.01.2022 04.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 14.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-14 14.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 14.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Salman Radi Mosslem 14.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Salman Radi Mosslem 14.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DANSJ Service ApS

Jacob Lindbergs Vej 3
2400 København NV

CVR

42985287

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. januar 2022

P-nummer

1027912385

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477890
Detailhandel med andre varer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

50441159

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-