No Such Company ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jan. 2022
 • CVR 42983039

Virksomheden No Such Company ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 10. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 662.326 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Simon Kibsgård.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

662’ DKK

Egenkapital

702’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

850’ DKK

Likviditetsgrad

364 %

God

Afkastningsgrad

88 %

God

Soliditetsgrad

73 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

969’ DKK

Bruttofortjeneste

1.143’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

969’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.143’
  -291’
  -
  -
  851’
  -
  -2’
  -
  -2’
  850’
  -
  850’
  -187’
  662’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  284’
  -
  -
  684’
  969’
  969’
  40’
  662’
  -
  -
  702’
  -
  702’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  187’
  0
  99’
  266’
  969’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
No Such Company ApS 10.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Vestergade 49B · DK-8000 Aarhus C 14.06.2023
Egernvej 9 · DK-8270 Højbjerg 10.01.2022 13.06.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 10.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-10 10.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 10.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Simon Kibsgård 10.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Simon Kibsgård 10.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

No Such Company ApS

Vestergade 49
8000 Aarhus C

CVR

42983039

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. januar 2022

P-nummer

1027908566

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

simon@nosuchcompany.dk

Telefon

71783442

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-