Ivan Munk Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. dec. 2021
 • CVR 42982520

Virksomheden Ivan Munk Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Arden. De blev etableret i 30. december 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.249 DKK, mens den i 2022 var på -19.587 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 984.108 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

984’ DKK

-48%

Egenkapital

5.989’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

982’ DKK

-48%

Årets resultat

2023984.108 DKK
20221.903.701 DKK

Likviditetsgrad

260 %

+315%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

95 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.326’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+53%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

877’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  9’
  -10’
  997’
  995’
  982’
  -
  982’
  -2’
  984’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.434’
  -
  -
  5.450’
  5.450’
  -
  -
  -
  -
  584’
  877’
  6.326’
  40’
  3.612’
  118’
  -
  5.989’
  -
  5.989’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  330’
  -
  -
  -
  -
  7’
  337’
  6.326’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ivan Munk Holding ApS 30.12.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Trykkerivej 19 · DK-9510 Arden 30.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.12.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-27 27.12.2022
2021-12-30 30.12.2021 26.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.12.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.12.2021

Direktører

Navn Fra Til
Ivan Munk 30.12.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ivan Munk 30.12.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ivan Munk Holding ApS

Trykkerivej 19
9510 Arden

CVR

42982520

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. december 2021

P-nummer

1027907683

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med at eje aktier og anparter i datterselskaber samt investering og finansiering og dermed beslægtede områder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller