Nordic Playground Institute International ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jan. 2022
 • CVR 42982032

Virksomheden Nordic Playground Institute International ApS befinder sig i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n." og har adresse i Næstved. De blev etableret i 11. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 76.244 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

76’ DKK

Egenkapital

116’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

98’ DKK

Likviditetsgrad

641 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

84 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

138’ DKK

Bruttofortjeneste

95’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

138’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  95’
  -
  -
  -
  -
  3’
  0
  -
  2’
  98’
  -
  98’
  -21’
  76’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  93’
  -
  45’
  138’
  138’
  40’
  26’
  50’
  -
  116’
  -
  116’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  138’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordic Playground Institute International ApS 11.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Poppelvej 21 · DK-4700 Næstved 11.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 11.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-11 11.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 11.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Einar Jon Skulason Hansen 11.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Einar Jon Skulason Hansen 11.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nordic Playground Institute International ApS

Poppelvej 21
4700 Næstved

CVR

42982032

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. januar 2022

P-nummer

1027906059

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@nlpi.dk

Telefon

70707817

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udbyde franchisevirksomhed med legepladssikkerhed, tilhørende konsulenttjenester og certificering til virksomheder i Europa og USA, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-