Kongstrand Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jan. 2022
 • CVR 42981478

Virksomheden Kongstrand Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nørresundby. De blev etableret i 5. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.055 DKK, mens den i 2022 var på -11.045 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 614.493 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

614’ DKK

+52%

Egenkapital

1.059’ DKK

+138%

Omsætning

-

Resultat før skat

614’ DKK

+52%

Årets resultat

2023614.493 DKK
2022404.608 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

62 %

+58%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.709’ DKK

+51%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+18%

Gældsforpligtelser

650’ DKK

-6%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -52’
  -
  -52’
  614’
  -
  614’
  -
  614’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.709’
  1.709’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.709’
  40’
  39’
  -
  -
  1.059’
  -
  1.059’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  605’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  45’
  1.709’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kongstrand Holding ApS 05.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Spiesgade 88 · DK-9400 Nørresundby 21.11.2022
Midtergade 34E · DK-9370 Hals 05.01.2022 20.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-05 05.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Kent Nielsen 05.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Kent Nielsen 05.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kongstrand Holding ApS

Spiesgade 88
9400 Nørresundby

CVR

42981478

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. januar 2022

P-nummer

1027905125

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller