Silkjær ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jan. 2022
 • CVR 42981095

Virksomheden Silkjær ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 10. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.500 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

Egenkapital

88’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

Likviditetsgrad

38 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

92’ DKK

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  0
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  90’
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  92’
  90’
  -3’
  -
  -
  88’
  -
  88’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  4’
  92’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Silkjær ApS 10.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Spurvevej 1 · DK-7100 Vejle 10.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 10.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-10 10.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
90.000 DKK 10.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør alene. 10.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lars Kloster Silkjær 10.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Kloster Silkjær 10.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Silkjær ApS

Spurvevej 1
7100 Vejle

CVR

42981095

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. januar 2022

P-nummer

1027904919

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingvirksomhed og i øvrigt drive konsulentvirksomhed samt virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør alene.

Registeret kapital

90.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-