PYTT Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jan. 2022
 • CVR 42980951

Virksomheden PYTT Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Børkop. De blev etableret i 14. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -239.395 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-239’ DKK

Egenkapital

-199’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-239’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-239’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -239’
  -
  -
  -
  -239’
  -
  -
  -
  -
  -239’
  -
  -239’
  -
  -239’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -239’
  -
  -
  -199’
  -
  -199’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  199’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PYTT Holding ApS 14.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Amaliegade 20 · DK-7080 Børkop 21.06.2023
Amaliegade 20 · DK-7080 Børkop 07.10.2022 20.06.2023
Ny Boder 5B · DK-7080 Børkop 14.01.2022 06.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-14 14.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 14.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Steen Even Holdt 14.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Even Holdt 14.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PYTT Holding ApS

Amaliegade 20
7080 Børkop

CVR

42980951

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. januar 2022

P-nummer

1027904781

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Pytt.holding@gmail.com

Telefon

20168010

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder ved at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-