GO GREEN Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jan. 2022
 • CVR 42976199

Virksomheden GO GREEN Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 12. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 10.163 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 996.280 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

996’ DKK

+29%

Egenkapital

5.132’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

998’ DKK

+29%

Årets resultat

2023996.280 DKK
2022773.979 DKK

Likviditetsgrad

353 %

-17%
God

Afkastningsgrad

0 %

+210%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.422’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

10’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.020’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  10’
  -
  -3’
  -
  7’
  0
  -3’
  994’
  991’
  998’
  -
  998’
  -2’
  996’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  707’
  3.695’
  -
  -
  3.695’
  4.401’
  -
  -
  -
  -
  768’
  1.020’
  5.422’
  40’
  4.758’
  59’
  -
  5.132’
  -
  5.132’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  68’
  -
  -
  -
  -
  221’
  289’
  5.422’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GO GREEN Holding ApS 12.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Langhus 30 · DK-6200 Aabenraa 17.01.2022
Ballumvej 44 · DK-6280 Højer 12.01.2022 16.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-12 12.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den samlede direktion. 12.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Christensen 12.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Christensen 12.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GO GREEN Holding ApS

Langhus 30
6200 Aabenraa

CVR

42976199

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. januar 2022

P-nummer

1027900514

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lc@zet.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja