Morten Petri Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jan. 2022
 • CVR 42975834

Virksomheden Morten Petri Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sorring. De blev etableret i 4. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.452 DKK, mens den i 2022 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 498.804 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

499’ DKK

+139%

Egenkapital

629’ DKK

+153%

Omsætning

-

Resultat før skat

495’ DKK

+137%

Årets resultat

2023498.804 DKK
2022208.305 DKK

Likviditetsgrad

79 %

> +999%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

77 %

+112%
God

Overskudsgrad

-

Balance

820’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

150’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  0
  503’
  503’
  495’
  -
  495’
  -4’
  499’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  670’
  -
  -
  670’
  670’
  -
  -
  2’
  -
  0
  150’
  820’
  40’
  262’
  122’
  -
  629’
  -
  629’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  191’
  820’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Morten Petri Holding ApS 04.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Hjejlevej 17 · DK-8641 Sorring 04.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-04 04.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Morten Petri Jensen 04.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Petri Jensen 04.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Morten Petri Holding ApS

Hjejlevej 17
8641 Sorring

CVR

42975834

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. januar 2022

P-nummer

1027900182

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

morten.petri@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-