Breakthrough Biotech Drift Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jan. 2022
 • CVR 42974927

Virksomheden Breakthrough Biotech Drift Aps befinder sig i branchen "Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 3. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.859 DKK, mens den i 2022 var på -139.028 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.859 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+97%

Egenkapital

35’ DKK

+135%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-5’ DKK

+97%

Årets resultat

2023-4.859 DKK
2022-139.028 DKK

Likviditetsgrad

122 %

+193%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-11 %

+94%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

81 %

+158%
God

Overskudsgrad

-

Balance

43’ DKK

-38%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+97%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

10’ DKK

-86%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  33’
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  43’
  40’
  -5’
  -
  -
  35’
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  43’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Breakthrough Biotech Drift Aps 03.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Vestervang 29 · DK-8000 Aarhus C 03.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi 03.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-03 03.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af Jesper Smith Pedersen 03.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Smith Pedersen 14.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Smith Pedersen 03.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Breakthrough Biotech Drift Aps

Vestervang 29
8000 Aarhus C

CVR

42974927

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. januar 2022

P-nummer

1027899281

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

721100
Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jspedersen@outlook.dk

Telefon

42838307

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive forskning indenfor Bioteknologi

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af Jesper Smith Pedersen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-