Ramme Entreprenør & kloak ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2022
 • CVR 42974846

Virksomheden Ramme Entreprenør & kloak ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Lemvig. De blev etableret i 6. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -157.973 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Erling Åkerstrøm.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-158’ DKK

Egenkapital

-113’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

34 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-78 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-58 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

196’ DKK

Bruttofortjeneste

-130’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

106’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -130’
  -
  -22’
  -
  -153’
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -158’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  89’
  -
  89’
  -
  -
  -
  -
  89’
  -
  4’
  -
  20’
  21’
  106’
  196’
  45’
  -158’
  -
  -
  -113’
  -
  -113’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  284’
  309’
  196’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ramme Entreprenør & kloak ApS 06.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Rammekærvej 5 · DK-7620 Lemvig 06.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 06.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-10-05 05.10.2023
2022-01-06 06.01.2022 04.10.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.10.2023
45.000 DKK 06.01.2022 08.10.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.10.2023
Selskabet tegnes af en direktør. 06.01.2022 16.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Erling Åkerstrøm 05.10.2023
Erling Åkerstrøm 06.01.2022
Erling Åkerstrøm 06.01.2022 16.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erling Åkerstrøm 06.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ramme Entreprenør & kloak ApS

Rammekærvej 5
7620 Lemvig

CVR

42974846

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2022

P-nummer

1027899214

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

30206460

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-