OL-Tech ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jan. 2022
 • CVR 42973726

Virksomheden OL-Tech ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber" og har adresse i Roslev. De blev etableret i 12. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 205.615 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

206’ DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

527’ DKK

Resultat før skat

206’ DKK

Likviditetsgrad

89 %

Svag

Afkastningsgrad

184 %

God

Soliditetsgrad

36 %

God

Overskudsgrad

39 %

God

Balance

112’ DKK

Bruttofortjeneste

206’ DKK

Gældsforpligtelser

72’ DKK

Tilgodehavende

42’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  527’
  206’
  -
  -
  322’
  206’
  -
  -
  -
  -
  206’
  -
  206’
  -
  206’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  25’
  25’
  -
  5’
  -
  45’
  -
  -
  -
  -
  70’
  25’
  12’
  -
  -
  5’
  42’
  112’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  47’
  112’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OL-Tech ApS 12.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Præstegårdsbakken 23 · DK-7870 Roslev 12.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
257100 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber 12.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-12 12.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 12.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Ole Larsen 12.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Larsen 12.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OL-Tech ApS

Præstegårdsbakken 23
7870 Roslev

CVR

42973726

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. januar 2022

P-nummer

1027898110

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

257100
Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-