Fabulous Agenda ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jan. 2022
 • CVR 42973068

Virksomheden Fabulous Agenda ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 14. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.660 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9’ DKK

Egenkapital

49’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

13’ DKK

Likviditetsgrad

420 %

God

Afkastningsgrad

32 %

God

Soliditetsgrad

83 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

59’ DKK

Bruttofortjeneste

21’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

25’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  21’
  -
  -2’
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  13’
  -4’
  9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  27’
  27’
  -
  7’
  -
  7’
  -
  -
  -
  -
  34’
  19’
  -
  -
  1’
  6’
  25’
  59’
  40’
  9’
  -
  -
  49’
  -
  49’
  4’
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  6’
  59’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fabulous Agenda ApS 14.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Jagtvej 14 · DK-8270 Højbjerg 01.11.2022
Mindet 4B · DK-8000 Aarhus C 02.02.2022 31.10.2022
Balticagade 10B · DK-8000 Aarhus C 14.01.2022 01.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 14.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-14 14.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 14.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Janni Lund 14.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Janni Lund 14.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fabulous Agenda ApS

Jagtvej 14
8270 Højbjerg

CVR

42973068

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. januar 2022

P-nummer

1027896983

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479116
Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@fabulousagenda.com

Telefon

-

Formål

Selskabets formål er salg af modetøj via internettet og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-