Ejendommen Sdr. Allé 43C ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jan. 2022
 • CVR 42970395

Virksomheden Ejendommen Sdr. Allé 43C ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Køge. De blev etableret i 13. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 117.369 DKK, mens den i 2022 var på -202.236 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -245.402 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-245’ DKK

+39%

Egenkapital

-605’ DKK

-68%

Omsætning

-

Resultat før skat

-280’ DKK

+45%

Årets resultat

2023-245.402 DKK
2022-399.209 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-99%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

+109%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-8 %

-73%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

7.697’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

117’ DKK

+158%

Gældsforpligtelser

8.295’ DKK

0%

Tilgodehavende

70’ DKK

-83%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  117’
  -4’
  -90’
  -
  23’
  -
  -304’
  -
  -304’
  -280’
  -
  -280’
  -35’
  -245’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  32’
  -
  7.627’
  -
  -
  -
  -
  7.627’
  -
  -
  -
  -
  29’
  70’
  7.697’
  40’
  -645’
  -
  -
  -605’
  -
  -605’
  7’
  7’
  2.893’
  -
  -
  -
  2.893’
  5.139’
  -
  -
  -
  15’
  -
  5.402’
  7.697’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ejendommen Sdr. Allé 43C ApS 13.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Søndre Alle 41 · DK-4600 Køge 13.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.02.2022
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 13.01.2022 31.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-13 13.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 13.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Ruth Elisabeth Villao 13.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ruth Elisabeth Villao 13.01.2022
Thomas Meldgaard Petersen 13.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ejendommen Sdr. Allé 43C ApS

Søndre Alle 41
4600 Køge

CVR

42970395

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. januar 2022

P-nummer

1027893771

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og drive ejendommen Sdr. Allé 43C, 4600 Køge.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-