LA Bogense Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jan. 2022
 • CVR 42969893

Virksomheden LA Bogense Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Bogense. De blev etableret i 12. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 138.662 DKK, mens den i 2022 var på 69.773 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -158.988 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-159’ DKK

< -999%

Egenkapital

-114’ DKK

-355%

Omsætning

-

Resultat før skat

-204’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-158.988 DKK
20224.762 DKK

Likviditetsgrad

5 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

+59%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-1 %

-353%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

9.886’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

139’ DKK

+99%

Gældsforpligtelser

10.001’ DKK

+3%

Tilgodehavende

176’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  139’
  -
  -76’
  -
  62’
  -
  -266’
  -
  -266’
  -204’
  -
  -204’
  -45’
  -159’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  183’
  -
  9.710’
  -
  -
  -
  -
  9.710’
  -
  57’
  -
  -
  77’
  176’
  9.886’
  40’
  -154’
  -
  -
  -114’
  -
  -114’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.544’
  256’
  -
  28’
  -
  25’
  -
  3.457’
  9.886’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LA Bogense Ejendomme ApS 12.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Norgesvej 30 · DK-5400 Bogense 22.12.2023
Vestre Engvej 2 · DK-5400 Bogense 12.01.2022 21.12.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 12.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-12 12.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Andersen 12.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Andersen 12.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LA Bogense Ejendomme ApS

Norgesvej 30
5400 Bogense

CVR

42969893

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. januar 2022

P-nummer

1027892821

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

la-ejendomme@bogense.eu

Telefon

40425085

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at købe, sælge og eje fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-