MK Leasing 2022 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jan. 2022
 • CVR 42955930

Virksomheden MK Leasing 2022 ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 4. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 36.426 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Lennart Sand Kirk.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

36’ DKK

Egenkapital

76’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

47’ DKK

Likviditetsgrad

33 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

49 %

God

Soliditetsgrad

79 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

97’ DKK

Bruttofortjeneste

47’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  47’
  -
  -
  -
  47’
  -
  0
  -
  0
  47’
  -
  47’
  -
  36’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  90’
  -
  -
  -
  -
  7’
  7’
  97’
  40’
  36’
  -
  -
  76’
  -
  76’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  20’
  97’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MK Leasing 2022 ApS 04.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Mariane Thomsens Gade 45 · DK-8000 Aarhus C 04.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 04.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-04 04.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 04.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lennart Sand Kirk 04.01.2022
Marius Sand Kirk 04.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lennart Sand Kirk 04.01.2022
Marius Sand Kirk 04.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MK Leasing 2022 ApS

Mariane Thomsens Gade 45
8000 Aarhus C

CVR

42955930

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. januar 2022

P-nummer

1027874726

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

771100
Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er leasing af biler, maskiner m.v. og al dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller