Sydbag ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jan. 2022
 • CVR 42953520

Virksomheden Sydbag ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter" og har adresse i Stege. De blev etableret i 5. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -498.194 DKK.

Medarbejderstaben består af 56 personer, hvor direktionen bl.a. består af Tommy Digemose.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-498’ DKK

Egenkapital

-458’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-661’ DKK

Likviditetsgrad

71 %

Svag

Afkastningsgrad

-24 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-19 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.453’ DKK

Bruttofortjeneste

3.424’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.080’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  3.424’
  -4.007’
  -7’
  -
  -589’
  -
  -71’
  -
  -71’
  -661’
  -
  -661’
  -162’
  -498’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  93’
  -
  93’
  -
  -
  259’
  279’
  373’
  921’
  792’
  1’
  164’
  8’
  2.080’
  2.453’
  40’
  -498’
  -
  -
  -458’
  -
  -458’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.022’
  954’
  2.911’
  2.453’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sydbag ApS 05.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Storegade 58 · DK-4780 Stege 05.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
107120 Fremstilling af friske bageriprodukter 05.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-05 05.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 05.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Digemose 05.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Digemose 05.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sydbag ApS

Storegade 58
4780 Stege

CVR

42953520

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. januar 2022

P-nummer

1027872448

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

107120
Fremstilling af friske bageriprodukter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive bagerivirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

56

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-