Rejnhold & Sønner ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. dec. 2021
 • CVR 42948950

Virksomheden Rejnhold & Sønner ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Stege. De blev etableret i 30. december 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 110.630 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Christian Rejnhold Jørgensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

111’ DKK

Egenkapital

151’ DKK

Omsætning

1.977’ DKK

Resultat før skat

142’ DKK

Likviditetsgrad

168 %

God

Afkastningsgrad

39 %

God

Soliditetsgrad

40 %

God

Overskudsgrad

7 %

Tilfredsst.

Balance

373’ DKK

Bruttofortjeneste

476’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

373’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  1.977’
  476’
  -
  -
  1.501’
  145’
  -
  -3’
  -
  -3’
  142’
  -
  142’
  -31’
  111’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  373’
  373’
  373’
  40’
  111’
  -
  -
  151’
  -
  151’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  75’
  -
  222’
  373’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rejnhold & Sønner ApS 17.10.2023
MiniHouse ApS 30.12.2021 16.10.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Ulvshalevej 130 · DK-4780 Stege 30.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 30.12.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-10-17 17.10.2023
2021-12-30 30.12.2021 16.10.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.12.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.12.2021

Direktører

Navn Fra Til
Christian Rejnhold Jørgensen 30.12.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Rejnhold Jørgensen 30.12.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rejnhold & Sønner ApS

Ulvshalevej 130
4780 Stege

CVR

42948950

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. december 2021

P-nummer

1027866030

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Mini House ApS
 • Tømrermester Rejnhold ApS

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med ombygning, tilbygning og nybygning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-