CH Skov og Have ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2021
 • CVR 42947199

Virksomheden CH Skov og Have ApS befinder sig i branchen "Landskabspleje" og har adresse i Ryomgård. De blev etableret i 21. december 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -46.433 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Melika Gravgaard Reszneki.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-46’ DKK

Egenkapital

-6’ DKK

Omsætning

247’ DKK

Resultat før skat

-46’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-177 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-24 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-19 %

Ikke tilfredsst.

Balance

26’ DKK

Bruttofortjeneste

223’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  247’
  223’
  -4’
  -7’
  -
  -46’
  -
  -
  -
  -
  -46’
  -
  -46’
  -
  -46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  22’
  22’
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  26’
  40’
  -46’
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CH Skov og Have ApS 09.02.2023
Midtdjurs Bilpleje ApS 21.12.2021 08.02.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Industrivej 17 · DK-8550 Ryomgård 05.01.2022
Ribevej 9 · DK-8723 Løsning 21.12.2021 04.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
813000 Landskabspleje 09.02.2023
452010 Autoreparationsværksteder mv. 21.12.2021 08.02.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-09 09.02.2023
2022-04-30 30.04.2022 08.02.2023
2021-12-21 21.12.2021 29.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.12.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 21.12.2021

Direktører

Navn Fra Til
Melika Gravgaard Reszneki 21.12.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Melika Gravgaard Reszneki 21.12.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CH Skov og Have ApS

Industrivej 17
8550 Ryomgård

CVR

42947199

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2021

P-nummer

1027863368

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • In Space Udlejning ApS

Branchekode

813000
Landskabspleje

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive have- og skovservice virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-