GHV Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. dec. 2021
 • CVR 42944408

Virksomheden GHV Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ebeltoft. De blev etableret i 30. december 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.250 DKK, mens den i 2022 var på -8.417 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 32.208 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

32’ DKK

+395%

Egenkapital

61’ DKK

+111%

Omsætning

-

Resultat før skat

32’ DKK

+395%

Årets resultat

202332.208 DKK
2022-10.905 DKK

Likviditetsgrad

186 %

-33%
God

Afkastningsgrad

-9 %

+60%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

88 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

70’ DKK

+86%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16’ DKK

-33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  0
  -
  -
  0
  32’
  -
  32’
  -
  32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  54’
  54’
  -
  -
  -
  -
  16’
  16’
  70’
  40’
  21’
  -
  1’
  61’
  -
  61’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  70’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GHV Holding ApS 30.12.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hvide Hus Vej 2A · DK-8400 Ebeltoft 30.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.12.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-12-30 30.12.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.12.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 30.12.2021

Direktører

Navn Fra Til
Gitte Lindbergh Veggerby 30.12.2021
Henrik Rosenkrans Veggerby 30.12.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gitte Lindbergh Veggerby 30.12.2021
Henrik Rosenkrans Veggerby 30.12.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GHV Holding ApS

Hvide Hus Vej 2
8400 Ebeltoft

CVR

42944408

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. december 2021

P-nummer

1027859662

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller