TINXDK Cloud ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jan. 2022
 • CVR 42942375

Virksomheden TINXDK Cloud ApS befinder sig i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 3. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.820 DKK, mens den i 2022 var på 43.866 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.304 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-116%

Egenkapital

35’ DKK

-52%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

-116%

Årets resultat

2023-5.304 DKK
202233.111 DKK

Likviditetsgrad

480 %

+21%
God

Afkastningsgrad

-16 %

-135%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

79 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

44’ DKK

-55%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-116%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

44’ DKK

-55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  0
  -
  -
  0
  -7’
  -
  -7’
  -1’
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  0
  5’
  36’
  44’
  44’
  40’
  -5’
  -
  -
  35’
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  44’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TINXDK Cloud ApS 09.01.2024
Cloudster ApS 03.01.2022 08.01.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Rømersvej 4 · DK-7430 Ikast 10.01.2024
Anemonevej 4 · DK-8766 Nørre Snede 03.01.2022 09.01.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 09.01.2024
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 03.01.2022 08.01.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-01-09 09.01.2024
2022-01-03 03.01.2022 08.01.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen alene. 03.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Torben Sørensen 09.01.2024
Torben Langelund Sørensen 09.01.2024
Ulrich Dahl 03.01.2022 09.01.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Sørensen 09.01.2024
Torben Langelund Sørensen 09.01.2024
Ulrich Dahl 03.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TINXDK Cloud ApS

Rømersvej 4
7430 Ikast

CVR

42942375

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. januar 2022

P-nummer

1027855918

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • TCLOUD ApS

Branchekode

631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at sælge via licensbaseret software, hosting og ydelser på abonnement primært til virksomheder i EU samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller