Cloudster ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jan. 2022
 • CVR 42942375

Virksomheden Cloudster ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Nørre Snede. De blev etableret i 3. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 33.111 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

33’ DKK

Egenkapital

73’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

44’ DKK

Likviditetsgrad

396 %

God

Afkastningsgrad

45 %

God

Soliditetsgrad

75 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

98’ DKK

Bruttofortjeneste

44’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

98’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  44’
  -
  -
  -
  44’
  -
  0
  -
  0
  44’
  -
  44’
  -11’
  33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  5’
  0
  92’
  98’
  98’
  40’
  0
  33’
  -
  73’
  -
  73’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  25’
  98’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Cloudster ApS 03.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Anemonevej 4 · DK-8766 Nørre Snede 03.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 03.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-03 03.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen alene. 03.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Ulrich Dahl 03.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulrich Dahl 03.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Cloudster ApS

Anemonevej 4
8766 Nørre Snede

CVR

42942375

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. januar 2022

P-nummer

1027855918

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er konsulentbistand vedrørende informationsteknologi samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-