Cafe Carma ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 20. nov. 2021
 • CVR 42849138

Virksomheden Cafe Carma ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 20. november 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -176.890 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Farnaz Kebriaie.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-177’ DKK

Egenkapital

-137’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-226’ DKK

Likviditetsgrad

7 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-135 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-83 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

166’ DKK

Bruttofortjeneste

17’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

20’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  17’
  -223’
  -17’
  -
  -223’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -226’
  -
  -226’
  -
  -177’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  17’
  80’
  -
  97’
  -
  49’
  -
  49’
  146’
  6’
  -
  -
  -
  14’
  20’
  166’
  -
  -177’
  -
  -
  -137’
  -
  -137’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  33’
  303’
  166’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Cafe Carma ApS 20.11.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Agtrupvej 3 · DK-6000 Kolding 29.04.2024
Klostergade 19 · DK-6000 Kolding 16.01.2022 28.04.2024
Agtrupvej 3 · DK-6000 Kolding 20.11.2021 15.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 20.11.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-08-04 04.08.2022
2021-11-20 20.11.2021 03.08.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.11.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 20.11.2021 04.07.2024

Direktører

Navn Fra Til
Farnaz Kebriaie 01.12.2022 04.07.2024
Farnaz Kebriaie 01.12.2022
Hamed Zargarbalajame 13.03.2022 01.12.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Farnaz Kebriaie 16.01.2022
Hamed Zargarbalajame 20.11.2021 16.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Cafe Carma ApS

Agtrupvej 3
6000 Kolding

CVR

42849138

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. november 2021

P-nummer

1027743117

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Regnbue Rengøring ApS

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt.cafecarma@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-