Videbæks Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. nov. 2021
 • CVR 42819905

Virksomheden Videbæks Holding ApS befinder sig i branchen "Gennemløbsholdingselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 8. november 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -44.150 DKK, mens den i 2021 var på -16.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -122.107 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-122’ DKK

+82%

Egenkapital

25.202’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-151’ DKK

+77%

Årets resultat

2022-122.107 DKK
2021-662.661 DKK

Likviditetsgrad

67 %

-12%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

-692%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

26.178’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-44’ DKK

-162%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

649’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -44’
  -93’
  -
  -
  -137’
  -
  -4’
  -
  -4’
  -151’
  -
  -151’
  -29’
  -122’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25.529’
  -
  -
  25.529’
  25.529’
  -
  -
  -
  -
  459’
  649’
  26.178’
  99’
  -1.103’
  118’
  -
  25.202’
  -
  25.202’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  -
  975’
  26.178’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Videbæks Holding ApS 08.11.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vestervang 33 · DK-8000 Aarhus C 08.11.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642030 Gennemløbsholdingselskaber 08.11.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-11-14 14.11.2021
2021-11-08 08.11.2021 13.11.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
99.208 DKK 14.11.2021
40.000 DKK 08.11.2021 13.11.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 08.11.2021

Direktører

Navn Fra Til
Tove Elisabeth Videbæk 08.11.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mogens Faurby Videbæk 08.11.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Videbæks Holding ApS

Vestervang 33
8000 Aarhus C

CVR

42819905

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. november 2021

P-nummer

1027707374

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642030
Gennemløbsholdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

99.209 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-