Holding No 2 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. nov. 2021
 • CVR 42817368

Virksomheden Holding No 2 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odder. De blev etableret i 6. november 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -36.442 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Thomas Schlüter.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-36’ DKK

Egenkapital

4’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-36’ DKK

Likviditetsgrad

3.277 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

4’ DKK

Bruttofortjeneste

-36’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -36’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  0
  -36’
  -
  -36’
  -
  -36’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  1’
  4’
  4’
  40’
  -36’
  -
  -
  4’
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  4’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Holding No 2 ApS 30.06.2022
Schlüter Rådgivning ApS 06.11.2021 29.06.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Skolegade 32 · DK-8300 Odder 06.11.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2022
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 06.11.2021 30.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-30 30.06.2022
2021-11-06 06.11.2021 29.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.11.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 06.11.2021

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Schlüter 08.11.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Thomas Schlüter 06.11.2021
ITSCH Holding & Invest ApS 06.11.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Holding No 2 ApS

Skolegade 32
8300 Odder

CVR

42817368

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. november 2021

P-nummer

1027704561

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@schluterraad.dk

Telefon

25373708

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-