Zemper ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. okt. 2021
 • CVR 42802743

Virksomheden Zemper ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 21. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -164 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

-429%

Egenkapital

40’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

-425%

Årets resultat

2023-164 DKK
2022-31 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  0
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  -
  -
  -
  -
  26’
  26’
  40’
  40’
  0
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Zemper ApS 21.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Gydevang 17 · DK-3450 Allerød 09.12.2021
Gunderødvej 22 · DK-2970 Hørsholm 21.10.2021 08.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-21 21.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 21.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Christine Grummisgaard Zinglersen 09.12.2021
Peter Gamal Bjørn Fahoum 01.11.2021 09.12.2021
Peter Gamal Fahoum 01.11.2021 09.12.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christine Grummisgaard Zinglersen 21.12.2021
Lars Grummisgaard Zinglersen 21.10.2021 21.12.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Zemper ApS

Gydevang 17
3450 Allerød

CVR

42802743

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. oktober 2021

P-nummer

1027686652

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

peterf@secdatacom.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalinteresser herunder aktier og anparter

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-