Inuk Travel ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. okt. 2021
 • CVR 42789038

Virksomheden Inuk Travel ApS befinder sig i branchen "Rejsebureauer" og har adresse i Nuuk. De blev etableret i 26. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 422.053 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

422’ DKK

Egenkapital

472’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

563’ DKK

Likviditetsgrad

69 %

Svag

Afkastningsgrad

63 %

God

Soliditetsgrad

53 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

898’ DKK

Bruttofortjeneste

1.106’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

254’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.106’
  -440’
  -99’
  -
  567’
  0
  -4’
  -
  -4’
  563’
  -
  563’
  -141’
  422’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  644’
  -
  644’
  -
  -
  -
  -
  644’
  -
  192’
  -
  4’
  58’
  254’
  898’
  50’
  422’
  -
  -
  472’
  -
  472’
  57’
  57’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  37’
  369’
  898’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Inuk Travel ApS 26.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
H J Rinksvej 33 · GL-3900 Nuuk 26.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
791100 Rejsebureauer 26.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-26 26.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 26.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Gerth Knud Ole Alfred Poulsen 01.12.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Gerth Knud Ole Alfred Poulsen 01.12.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gerth Knud Ole Alfred Poulsen 26.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Inuk Travel ApS

H J Rinksvej 33
3900 Nuuk

CVR

42789038

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. oktober 2021

P-nummer

1027670195

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

791100
Rejsebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

gerth@inuktravel.gl

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive rejsebureau, og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-