Mrambusch ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. okt. 2021
 • CVR 42788805

Virksomheden Mrambusch ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense M. De blev etableret i 14. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.501 DKK, mens den i 2021 var på -750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.026.819 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.027’ DKK

> +999%

Egenkapital

766’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.027’ DKK

> +999%

Årets resultat

20221.026.819 DKK
2021-763 DKK

Likviditetsgrad

4.027 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

+524%
God

Overskudsgrad

-

Balance

785’ DKK

+213%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-767%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

765’ DKK

+205%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  1.036’
  -3’
  -
  1.033’
  1.027’
  -
  1.027’
  -
  1.027’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  -
  715’
  765’
  785’
  40’
  521’
  205’
  -
  766’
  -
  766’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  19’
  785’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mrambusch ApS 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Lindeallé 13 · DK-5230 Odense M 14.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-08 08.06.2022
2021-10-14 14.10.2021 07.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 05.09.2023
Virksomheden tegnes af en direktør 14.10.2021 22.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Martin Rambusch 14.10.2021
Martin Rambusch 14.10.2021 22.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Rambusch 14.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mrambusch ApS

Lindeallé 13
5230 Odense M

CVR

42788805

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. oktober 2021

P-nummer

1027670055

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rambuschmartin@gmail.com

Telefon

21689476

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og foretage investeringer i virksomheder

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-