BBT Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. okt. 2021
 • CVR 42784907

Virksomheden BBT Invest ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Uldum. De blev etableret i 25. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.154 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

Egenkapital

38’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

6’ DKK

Likviditetsgrad

7 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

3 %

Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.119’ DKK

Bruttofortjeneste

67’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

76’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  67’
  -
  -61’
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -8’
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  116’
  -
  1.043’
  -
  -
  -
  -
  1.043’
  -
  -
  -
  70’
  6’
  76’
  1.119’
  40’
  -2’
  -
  -
  38’
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  753’
  -
  8’
  -
  1.081’
  1.119’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BBT Invest ApS 25.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Haurumvej 3 · DK-7171 Uldum 25.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.07.2022
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 25.10.2021 30.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-25 25.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 25.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Brian Bøge Tobiasen 25.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Bøge Tobiasen 25.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BBT Invest ApS

Haurumvej 3
7171 Uldum

CVR

42784907

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. oktober 2021

P-nummer

1027665531

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i huse og skurvogne til udlejningsformål og dermed beslægtet virsomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-