MENGERS Digital ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. okt. 2021
 • CVR 42766739

Virksomheden MENGERS Digital ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 14. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 32.522 DKK, mens den i 2022 var på 270.004 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 25.010 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Kalle Mengers Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

25’ DKK

-33%

Egenkapital

65’ DKK

+62%

Omsætning

142’ DKK

-67%

Resultat før skat

32’ DKK

-33%

Årets resultat

202325.010 DKK
202237.085 DKK

Likviditetsgrad

1.683 %

+955%
God

Afkastningsgrad

37 %

-15%
God

Soliditetsgrad

74 %

+104%
God

Overskudsgrad

23 %

+106%
God

Balance

88’ DKK

-20%

Bruttofortjeneste

33’ DKK

-88%

Gældsforpligtelser

23’ DKK

-68%

Tilgodehavende

72’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  142’
  33’
  -
  -
  110’
  33’
  -
  0
  -
  0
  32’
  -
  32’
  -7’
  25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  -
  16’
  16’
  -
  8’
  -
  60’
  4’
  72’
  88’
  40’
  25’
  -
  -
  65’
  -
  65’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  88’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MENGERS Digital ApS 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Kongevej 80 · DK-1850 Frederiksberg C 23.10.2023
Gråbrødretorv 15 · DK-1154 København K 14.10.2021 22.10.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 14.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-14 14.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Kalle Mengers Andersen 14.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kalle Mengers Andersen 14.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MENGERS Digital ApS

Gammel Kongevej 80
1850 Frederiksberg C

CVR

42766739

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. oktober 2021

P-nummer

1027643074

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Kalle Mengers ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-