Gastromani ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. okt. 2021
 • CVR 42759511

Virksomheden Gastromani ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kongerslev. De blev etableret i 15. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.653.269 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.653’ DKK

Egenkapital

3.703’ DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

3.653’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

74 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

5.000’ DKK

Bruttofortjeneste

-65’ DKK

Gældsforpligtelser

1.297’ DKK

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -65’
  -
  -
  -
  -65’
  -
  -75’
  -
  -75’
  3.653’
  -
  3.653’
  -
  3.653’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.000’
  5.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.000’
  50’
  3.653’
  -
  -
  3.703’
  -
  3.703’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.206’
  1.206’
  -
  -
  84’
  -
  8’
  -
  91’
  5.000’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gastromani ApS 15.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Landmandsgade 14 · DK-9293 Kongerslev 15.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-15 15.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Mou Nielsen 15.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Mou Nielsen 15.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gastromani ApS

Landmandsgade 14
9293 Kongerslev

CVR

42759511

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. oktober 2021

P-nummer

1027635187

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med at eje anparter i andre selskaber og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-