V2 Farver ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 12. okt. 2021
 • CVR 42759198

Virksomheden V2 Farver ApS befinder sig i branchen "Malerforretninger" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 12. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
V2 Farver ApS 12.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Høje Gladsaxe 17 · DK-2860 Søborg 14.07.2023
Gyngemose Parkvej 2B · DK-2860 Søborg 26.06.2023 13.07.2023
Gyngemose Parkvej 2B · DK-2860 Søborg 03.05.2023 25.06.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
433410 Malerforretninger 12.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-12 12.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 14.03.2024 26.03.2024
Selskabet tegnes af direktionen. 12.10.2021 21.02.2024

Direktører

Navn Fra Til
Mohammad Anowar Shahadat 12.10.2021 18.01.2024
Mohammad Anowar Shahadat 12.10.2021
Md Abdullah Al Mamun 12.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Md Abdullah Al Mamun 01.08.2023
Mohammad Anowar Shahadat 12.10.2021
Md Abdullah Al Mamun 12.10.2021 14.07.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

V2 Farver ApS

Høje Gladsaxe 17
2860 Søborg

CVR

42759198

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. oktober 2021

P-nummer

1027634202

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433410
Malerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

v2farveraps@gmail.com

Telefon

52819801

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor malerforretning, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller