Nordic Hemp CPH ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2021
 • CVR 42744336

Virksomheden Nordic Hemp CPH ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 1. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.619 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5’ DKK

Egenkapital

45’ DKK

Omsætning

1.074’ DKK

Resultat før skat

6’ DKK

Likviditetsgrad

213 %

God

Afkastningsgrad

7 %

Tilfredsst.

Soliditetsgrad

53 %

God

Overskudsgrad

1 %

Svag

Balance

84’ DKK

Bruttofortjeneste

111’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

84’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  1.074’
  111’
  -105’
  -
  963’
  6’
  -
  0
  -
  0
  6’
  -
  6’
  -1’
  5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  66’
  -
  17’
  1’
  84’
  84’
  40’
  5’
  -
  -
  45’
  -
  45’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  84’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordic Hemp CPH ApS 01.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hedemannsgade 3A · DK-2100 København Ø 01.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-01 01.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 01.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Janus Sebastian Nielsen 01.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Janus Sebastian Nielsen 01.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nordic Hemp CPH ApS

Hedemannsgade 3
2100 København Ø

CVR

42744336

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2021

P-nummer

1027614651

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er rådgivning af virksomheder, samt efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-