Vemiko Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. okt. 2021
 • CVR 42736368

Virksomheden Vemiko Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herlev. De blev etableret i 6. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.375 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

Egenkapital

36’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

Likviditetsgrad

914 %

God

Afkastningsgrad

-11 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  40’
  40’
  -4’
  -
  -
  36’
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vemiko Holding ApS 06.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ålbrobakken 26 · DK-2730 Herlev 08.09.2023
Stumpedal 18 · DK-2730 Herlev 17.05.2023 07.09.2023
Stumpedal 18 · DK-2730 Herlev 06.10.2021 16.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-06 06.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 06.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Søren Lars Ojén 06.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Lars Ojén 06.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vemiko Holding ApS

Ålbrobakken 26
2730 Herlev

CVR

42736368

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. oktober 2021

P-nummer

1027604834

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og investeringer, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-