Djurs Automation ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. okt. 2021
 • CVR 42735914

Virksomheden Djurs Automation ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n." og har adresse i Glesborg. De blev etableret i 5. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 47.097 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

47’ DKK

Egenkapital

87’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

61’ DKK

Likviditetsgrad

120 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

32 %

God

Soliditetsgrad

43 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

203’ DKK

Bruttofortjeneste

82’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

138’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  82’
  -
  -16’
  -
  66’
  -
  -
  -
  -
  61’
  -
  61’
  -14’
  47’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  65’
  -
  65’
  -
  -
  -
  -
  65’
  -
  54’
  -
  73’
  12’
  138’
  203’
  40’
  47’
  -
  -
  87’
  -
  87’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  37’
  115’
  203’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Djurs Automation ApS 05.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Glesborg Bygade 42 · DK-8585 Glesborg 05.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 05.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-30 30.10.2021
2021-10-05 05.10.2021 29.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Niels Olsen 05.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Olsen 05.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Djurs Automation ApS

Glesborg Bygade 42
8585 Glesborg

CVR

42735914

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. oktober 2021

P-nummer

1027604605

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Varmepumpemanden ApS

Branchekode

477890
Detailhandel med andre varer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-