Alexander Arbitrage Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. okt. 2021
 • CVR 42730890

Virksomheden Alexander Arbitrage Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 4. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 36.090 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

36’ DKK

-90%

Egenkapital

452’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

36’ DKK

-90%

Årets resultat

202336.090 DKK
2022375.521 DKK

Likviditetsgrad

552 %

+7%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

552’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

100’ DKK

0%

Tilgodehavende

552’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  -
  36’
  -
  36’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  552’
  552’
  40’
  412’
  -
  -
  452’
  -
  452’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  552’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Alexander Arbitrage Holding ApS 04.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Papirfabrikken 52 · DK-8600 Silkeborg 15.11.2022
Jonatansvej 23 · DK-8600 Silkeborg 04.10.2021 14.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-04 04.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 04.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Alexander Christian Almasy 04.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Alexander Christian Almasy 04.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Alexander Arbitrage Holding ApS

Papirfabrikken 52
8600 Silkeborg

CVR

42730890

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. oktober 2021

P-nummer

1027598907

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aca@accountview.dk

Telefon

25432425

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-