PBE Foods ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. sep. 2021
 • CVR 42719188

Virksomheden PBE Foods ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med kød og kødprodukter" og har adresse i Tune. De blev etableret i 30. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -30.374 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-30’ DKK

Egenkapital

10’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-39’ DKK

Likviditetsgrad

106 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

6 %

Svag

Overskudsgrad

-

Balance

170’ DKK

Bruttofortjeneste

-34’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

170’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -34’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  -39’
  -
  -39’
  -8’
  -30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  152’
  -
  -
  -
  10’
  170’
  170’
  40’
  -30’
  -
  -
  10’
  -
  10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  160’
  160’
  170’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PBE Foods ApS 30.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Lundevej 7 · DK-4030 Tune 09.05.2022
Lundevej 7 · DK-4030 Tune 30.09.2021 08.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
463200 Engroshandel med kød og kødprodukter 30.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-30 30.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 30.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Peter Hvitved Ekholm 30.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Hvitved Ekholm 30.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PBE Foods ApS

Lundevej 7
4030 Tune

CVR

42719188

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. september 2021

P-nummer

1027585546

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

463200
Engroshandel med kød og kødprodukter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive engroshandel med kød, fjerkræ, vildtkød og kødprodukter samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-