Bravo's ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. sep. 2021
 • CVR 42710970

Virksomheden Bravo's ApS befinder sig i branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 27. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.852 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-20’ DKK

Egenkapital

20’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-20’ DKK

Likviditetsgrad

68 %

Svag

Afkastningsgrad

-9 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

12 %

Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

166’ DKK

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

100’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -20’
  -
  -20’
  -
  -20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  67’
  67’
  67’
  50’
  -
  -
  24’
  -
  100’
  166’
  40’
  -20’
  -
  -
  20’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  8’
  1’
  146’
  166’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bravo's ApS 05.01.2023
Bravo's Køreskole ApS 27.09.2021 04.01.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Provsteparkvej 2 · DK-8270 Højbjerg 27.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 05.12.2022
855300 Køreskoler 27.09.2021 04.12.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-01 01.03.2023
2023-01-06 06.01.2023 28.02.2023
2023-01-05 05.01.2023 05.01.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 27.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Luis Francisco Bravo Morales 27.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Luis Francisco Bravo Morales 27.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bravo's ApS

Provsteparkvej 2
8270 Højbjerg

CVR

42710970

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. september 2021

P-nummer

1027575079

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477830
Forhandlere af gaveartikler og brugskunst

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med Tøj, brugskunst og vin samt anden hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-