Consulting ME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. sep. 2021
 • CVR 42708062

Virksomheden Consulting ME ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 22. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 211.127 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Elena Hove-Aggerholm.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

211’ DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

211’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

37 %

God

Soliditetsgrad

7 %

Svag

Overskudsgrad

-

Balance

578’ DKK

Bruttofortjeneste

211’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

366’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  211’
  -
  -
  -
  211’
  -
  -
  -
  -
  211’
  -
  211’
  -
  211’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  212’
  212’
  -
  -
  -
  -
  -
  366’
  578’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  326’
  326’
  -
  -
  -
  -
  212’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  578’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Consulting ME ApS 22.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Prinsessevej 15 · DK-2800 Kongens Lyngby 22.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 22.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-07-20 20.07.2023
2023-06-14 14.06.2023 19.07.2023
2021-09-22 22.09.2021 13.06.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 22.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Elena Hove-Aggerholm 01.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Elena Hove-Aggerholm 22.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Consulting ME ApS

Prinsessevej 15
2800 Kongens Lyngby

CVR

42708062

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. september 2021

P-nummer

1027572541

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Absalon Vin ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

eaggerholm@gmail.com

Telefon

51866667

Hjemmeside

Formål

Konsulent bistand

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-