Myver ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. sep. 2021
 • CVR 42698261

Virksomheden Myver ApS befinder sig i branchen "Anden udgivelse af software" og har adresse i Skamby. De blev etableret i 17. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -46.034 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-46’ DKK

Egenkapital

454’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-46’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

36 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

1.254’ DKK

Bruttofortjeneste

-42’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

106’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -42’
  -
  -
  -
  -42’
  -
  -4’
  -
  -4’
  -46’
  -
  -46’
  -
  -46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  1.148’
  1.148’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.148’
  -
  -
  -
  11’
  95’
  106’
  1.254’
  500’
  -1.194’
  -
  -
  454’
  -
  454’
  -
  -
  -
  -
  800’
  -
  800’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.254’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Myver ApS 17.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Fabriksvej 2 · DK-5485 Skamby 17.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
582900 Anden udgivelse af software 17.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-04-21 21.04.2023
2021-09-17 17.09.2021 20.04.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.700.000 DKK 21.04.2023
500.000 DKK 17.09.2021 20.04.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer eller en direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening. 17.09.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Pina Stellini Ejlersen 17.09.2021
Anders Michael Juul Ejlersen 17.09.2021
Jesper Ronald Petersen 17.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Kristoffer Stellini Juul Ejlersen 17.09.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Myver Holding ApS 21.04.2023
Jesper Ronald Petersen 17.09.2021
Myver Holding ApS 17.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Myver ApS

Fabriksvej 2
5485 Skamby

CVR

42698261

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. september 2021

P-nummer

1027560187

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

582900
Anden udgivelse af software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle og sælge it-løsninger og dermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer eller en direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

1.700.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja