et bureau ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. sep. 2021
 • CVR 42693227

Virksomheden et bureau ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i København V. De blev etableret i 20. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 45.596 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

46’ DKK

Egenkapital

86’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

61’ DKK

Likviditetsgrad

16 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

36 %

God

Soliditetsgrad

47 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

184’ DKK

Bruttofortjeneste

89’ DKK

Gældsforpligtelser

92’ DKK

Tilgodehavende

13’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  89’
  -
  -23’
  -
  66’
  -
  -5’
  -
  -5’
  61’
  -
  61’
  -16’
  46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  171’
  -
  171’
  -
  -
  -
  -
  171’
  -
  3’
  -
  -
  10’
  13’
  184’
  40’
  46’
  -
  -
  86’
  -
  86’
  6’
  6’
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  83’
  184’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
et bureau ApS 20.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Puggaardsgade 6 · DK-1573 København V 20.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 20.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-20 20.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 20.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Stubkjær Laursen 20.09.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Thomas Laursen Holding ApS 20.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Stubkjær Laursen 20.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

et bureau ApS

Puggaardsgade 6
1573 København V

CVR

42693227

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. september 2021

P-nummer

1027553776

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er reklame og filmproduktion samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-