ML September 2021 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. sep. 2021
 • CVR 42690481

Virksomheden ML September 2021 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense SØ. De blev etableret i 20. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -202 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ML September 2021 Holding ApS 20.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Agerhatten 16B · DK-5220 Odense SØ 20.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-20 20.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 20.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Morten Larsen 20.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Larsen 20.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ML September 2021 Holding ApS

Agerhatten 16
5220 Odense SØ

CVR

42690481

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. september 2021

P-nummer

1027547970

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber samt anden virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-