Elbilimport ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. sep. 2021
 • CVR 42685895

Virksomheden Elbilimport ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 16. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kim Tøttrup Sand Sørensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

40’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Elbilimport ApS 16.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Håndværkervej 24H · DK-9000 Aalborg 29.11.2023
C.A. Olesens Gade 4 · DK-9000 Aalborg 04.04.2023 28.11.2023
Strandvejen 9 · DK-9000 Aalborg 16.09.2021 03.04.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 15.06.2023
620100 Computerprogrammering 16.09.2021 14.06.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-16 16.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 16.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Kim Tøttrup Sand Sørensen 16.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Tøttrup Sand Sørensen 16.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Elbilimport ApS

Håndværkervej 24
9000 Aalborg

CVR

42685895

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. september 2021

P-nummer

1027544939

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

771100
Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kim@elbilimport.dk

Telefon

31313036

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-