Worres Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. sep. 2021
 • CVR 42682977

Virksomheden Worres Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tisvildeleje. De blev etableret i 14. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.251 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 118.385 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

118’ DKK

-49%

Egenkapital

668’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

116’ DKK

-50%

Årets resultat

2022118.385 DKK
2021234.363 DKK

Likviditetsgrad

317 %

+237%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

79 %

-13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

840’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

547’ DKK

+787%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  0
  -3’
  126’
  123’
  116’
  -
  116’
  -2’
  118’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  293’
  -
  -
  293’
  293’
  -
  -
  62’
  -
  462’
  547’
  840’
  40’
  510’
  118’
  -
  668’
  -
  668’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  5’
  146’
  173’
  840’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Worres Holding ApS 14.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Borshøjvænget 1 · DK-3220 Tisvildeleje 14.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-14 14.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Ib Worre 14.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ib Worre 14.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Worres Holding ApS

Borshøjvænget 1
3220 Tisvildeleje

CVR

42682977

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. september 2021

P-nummer

1027540704

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

wbr@worres.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt formueforvaltning i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-