Global Gruppen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2021
 • CVR 42682322

Virksomheden Global Gruppen ApS befinder sig i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter" og har adresse i Albertslund. De blev etableret i 15. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -40.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-40’ DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-40’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -40’
  -
  -40’
  -
  -40’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Global Gruppen ApS 09.12.2022
Alstrøm ApS 15.09.2021 08.12.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Herstedvang 10 · DK-2620 Albertslund 09.12.2022
Kongsholm 4 · DK-4173 Fjenneslev 15.09.2021 08.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
411000 Gennemførelse af byggeprojekter 08.12.2023
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 07.12.2023 07.12.2023
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.09.2021 06.12.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-12-08 08.12.2023
2022-12-09 09.12.2022 07.12.2023
2021-09-15 15.09.2021 08.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 15.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Marianne Bentien 08.12.2022
Brian Alstrøm 15.09.2021 10.11.2022
Brian Alstrøm 15.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marianne Bentien 09.09.2022
Brian Alstrøm 15.09.2021 09.09.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Global Gruppen ApS

Herstedvang 10
2620 Albertslund

CVR

42682322

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2021

P-nummer

1027539706

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

411000
Gennemførelse af byggeprojekter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med opgaver inden for byg og anlæg, murer, tømmer og belægning, samt mandskabsudleje, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-