Busservice Danmark ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. sep. 2021
 • CVR 42680575

Virksomheden Busservice Danmark ApS befinder sig i branchen "Andre rengøringsydelser" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 14. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.960 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

Egenkapital

34’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-18 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

34’ DKK

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

34’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  -
  34’
  34’
  40’
  -6’
  -
  -
  34’
  -
  34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Busservice Danmark ApS 28.01.2023
Event Management ApS 14.09.2021 27.01.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Hvidegårdsparken 5 · DK-2800 Kongens Lyngby 14.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
812900 Andre rengøringsydelser 28.01.2023
561010 Restauranter 14.09.2021 27.01.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-01-28 28.01.2023
2021-09-14 14.09.2021 27.01.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.01.2023
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening 14.09.2021 29.01.2023

Direktører

Navn Fra Til
Rene Thorbjørn Hansen 14.09.2021 28.01.2023
Mohammed Aoussar 14.09.2021
Rene Thorbjørn Hansen 14.09.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Mohammed Aoussar 15.02.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mohammed Aoussar 14.09.2021
Rene Thorbjørn Hansen 14.09.2021
Rene Thorbjørn Hansen 14.09.2021 15.02.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Busservice Danmark ApS

Hvidegårdsparken 5
2800 Kongens Lyngby

CVR

42680575

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. september 2021

P-nummer

1027537762

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DK Fest & Farver ApS
 • Dansk Busservice ApS

Branchekode

812900
Andre rengøringsydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller