inca capital aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. sep. 2021
 • CVR 42672653

Virksomheden inca capital aps befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers C. De blev etableret i 9. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 49.963 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

50’ DKK

Egenkapital

90’ DKK

Omsætning

87’ DKK

Resultat før skat

64’ DKK

Likviditetsgrad

13 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

11 %

God

Soliditetsgrad

16 %

Tilfredsst.

Overskudsgrad

74 %

God

Balance

572’ DKK

Bruttofortjeneste

64’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

63’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  87’
  64’
  -
  -
  22’
  64’
  -
  -
  -
  -
  64’
  -
  64’
  -14’
  50’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  509’
  509’
  -
  63’
  -
  -
  -
  63’
  572’
  40’
  50’
  -
  -
  90’
  -
  90’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  468’
  -
  -
  -
  482’
  572’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
inca capital aps 09.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hospitalsgade 10 · DK-8900 Randers C 20.06.2022
Haraldsvej 60 · DK-8960 Randers SØ 09.09.2021 19.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-09 09.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 09.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
René Ladefoged Jensen 09.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
René Ladefoged Jensen 09.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

inca capital aps

Hospitalsgade 10
8900 Randers C

CVR

42672653

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. september 2021

P-nummer

1027528321

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

inca@inca.dk

Telefon

73707020

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-