De Grønne Smølfer Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. sep. 2021
 • CVR 42660582

Virksomheden De Grønne Smølfer Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ølstykke. De blev etableret i 5. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.147 DKK, mens den i 2021 var på -2.765 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -17.961 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18’ DKK

-732%

Egenkapital

6.224’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-20’ DKK

-612%

Årets resultat

2022-17.961 DKK
2021-2.160 DKK

Likviditetsgrad

90 %

-8%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

-193%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.432’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-195%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

188’ DKK

+31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  0
  -12’
  -
  -12’
  -20’
  -
  -20’
  -
  -18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.244’
  -
  -
  6.244’
  6.244’
  -
  -
  -
  -
  188’
  188’
  6.432’
  40’
  -20’
  -
  -
  6.224’
  -
  6.224’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  208’
  6.432’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
De Grønne Smølfer Holding ApS 05.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Svalehøjvej 36 · DK-3650 Ølstykke 05.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-05 05.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 05.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Haagen Pedersen 05.09.2021
Lars Botting 05.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Haagen Pedersen 05.09.2021
Lars Botting 05.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

De Grønne Smølfer Holding ApS

Svalehøjvej 36
3650 Ølstykke

CVR

42660582

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. september 2021

P-nummer

1027512573

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

henrik@degronnesmolfer.dk

Telefon

30131717

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-